Fyll ut skjemaet, og vi vil kontakte deg med et tilbud


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and Terms of Service apply.

  nb_NO

  Oppdatering Corona-situasjonen


  Fraktsituasjonen

  Utviklingen i fraktmarkedet tiltar dessverre negativt på flere markeder de siste dager. Vi ser spesielt at tiltakene i UK, Spania, Frankrike, Italia og deler av Østerrike reduserer mulighetene for effektive transportløsninger. Enkelte land stenger ned aktiviteter som ikke er samfunnskritiske, og det får negative synergier også for retningsbalanse og posisjonering av lastekapasitet. I Italia får utenlandske sjåfører være i landet i kun 72 timer.  I USA tiltar usikkerheten med sterke myndighetstiltak og ytterligere kansellerte fly. I Asia har India stengt ned alt som ikke er samfunnskritisk, men lyspunktet i Asia er den positive utviklingen i Kina.

  Stengte fabrikker

  Flere land stenger nå enda flere selskaper som ikke selger samfunnskritiske varer. Vi minner om at våre kunder og partnere bør undersøke om deres handelsrelasjoner kan ta imot eller utlevere varer. Varer som ikke kan leveres vil som hovedregel måtte sendes tilbake. Dersom det er behov for mellomlagring i Norge eller utlandet, vil vi forsøke å finne løsninger, men vi kan ikke se bort ifra at varene vil måtte returneres.

  Samfunnskritiske produkter

  For å betjene markedet så lenge det er etterspørsel, har vi fremdeles alt tilgjengelig personell i jobb, til dels med hjemmekontor, for at dere skal kunne betjene deres kunder. Dog ser vi at den reduserte aktiviteten som markedet nå forespeiler, vil kunne påvirke frekvenser, transporttider og ressursinnsats. Vi vil tilpasse vår ressursbruk på best mulig måte basert på tilgjengelig informasjon og prognoser. Forventer dere vesentlige endringer i deres transport- og logistikkbehov fra oss, ønsker vi at dere kontakter oss, enten ved deres faste kontaktperson, eller til freja.forecasting.no@freja.com. Da kan vi legge best mulig til rette for at vi betjener dere som forventet.

  Vi minner om at dere som leverer samfunnskritiske produkter som ikke er medisiner eller næringsmidler, melder fra til oss dersom deres selskap transporter slike produkter med FREJA. Send en kort email til samfunnskritiske.produkter@freja.com, med deres selskapsnavn, foretaksnummer og kort generell varebeskrivelse, samt kontaktperson ved eventuelle spørsmål.

  Kostnadssituasjonen

  Også valuta- og oljesituasjonen er svært uforutsigbar. Som tidligere nevnt, justerer vi disse tilleggene ekstraordinært daglig. Det er kursen kl. 07.00 som legges til grunn, og de legges ut på vår hjemmeside. Se oppdaterte gjeldende tillegg HER

  Vi ser også at det midlertidige omdisponeringstillegget fremdeles bidrar til å etterleve den ønskede etterspørselen og transittiden i stor grad. Vi kan nå kjøre andre transportkorridorer, med litt lavere opplastingsgrad og bruke litt lenger tid om nødvendig, men likevel etter forholdene overholde en god leveringspresisjon. Nå som det er satt inn ekstra fergekapasitet mellom Danmark og Kristiansand, settes tillegget ned på import, og fjernes på eksport. Dette gjelder Sør- og Vestlandet. Vi ser også at tillegget er nødvendig på enkelte andre land. Se våre oppdaterte tillegg gjeldende fra 30.03.2020 HER.

  Ta kontakt dersom dere ønsker ytterligere informasjon. Se våre kontaktpersoner HER

  Vi er her for dere!