Fyll ut skjemaet, og vi vil kontakte deg med et tilbud


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Transportforsikring

  nb_NO

  Transportforsikring

  Er varene dine godt nok forsikret under transport? 

  Når du transporterer varer er de forsikret i henhold til NSAB2015, men NSAB2015 har begrensninger som styrer erstatningsverdien du får dekket. Vi tilbyr våre kunder fullverdig transportforsikring på sendinger som faller utenfor de alminnelige erstatningsbetingelsene og begrensningene i NSAB2015 og CMR konvensjonen. Dette gjelder særlig for skadeutsatt gods, gods med særlig høy verdi, og sendinger der uventede tredjeparts kostnader ikke omfattes av de alminnelige erstatningsbetingelsene.  Dette er fordelaktig dersom vareverdien overstiger den vektbegrensede maksimalerstatningen som kan gis i henhold til CMR konvensjonen, NSAB 2015 samt de ulike konvensjonene for sjø og flyfrakt.


  Hvordan tegner du transportforsikring gjennom FREJA?

  Når du booker sendingen til oss skriver du bare at du ønsker at sendingen skal transportforsikres. Du vil få et forsikringsdokument i retur som bekreftelse på at varene er forsikret.


  Begrensninger

  Det gjøres oppmerksom på at vi ikke kan forsikre sendinger som inneholder:

   • Verdipapirer
   • Mobiltelefoner
   • Klokker, edle metaller, edelstener, perler og juveler
   • Kunstverk, artikler med samlerverdi
   • Lotterier og lodd
   • Tobakk og tobakksvarer
   • Alkoholholdige varer
   • Temperaturregulerte eller ferske matvarer
   • Levende dyr og planter
   • Våpen og ammunisjon
   • Pelsverk og skinn
   • Personlige effekter og flyttegods
   • Varer av gips, terrakotta, marmor, murstein, keramikk, fliser og glass.

  Ved transport av sendinger som inneholder ovennevnte artikler henviser vi til vareeiers egen assurandør.

  Vi kan normalt tilby transportforsikring ved maksimal vareverdi på inntil NOK 3 000 000. Kontakt oss på email service.customer.osl.no@freja.com for vurdering ved høyere vareverdi. Det gjøres også oppmerksom på at det ved skadeoppgjør vil bli trukket egenandel på NOK 2 000.

   

  For transportforsikringen gjelder følgende sikkerhetsforskrifter:

  • Varene skal være emballert og sikret til å tåle normale transportpåkjenninger.
  • Varemottaker må kontrollere varen umiddelbart ved mottak og anmerke ytre skader som kan indikere skade eller tap av innhold.
  • Ved mangler eller skader må bevis sikres og transportørens eksemplar av fraktbrev eller CMR anmerkes med skade.
  • Varemottaker har plikt til å skadebegrense.  Omkostninger til rimelige redningstiltak dekkes i tillegg til skader eller tap.
  • Reklamasjoner fremmes uten unødig opphold til FREJA Transport & Logistics AS

  Forsikringen gjelder fra varen er levert FREJA Transport & Logistics AS og til varen er levert på leveringssted.

  Ved skade skal reklamasjoner på gods som er transportforsikret henvises til FREJA Transport & Logistics AS ved Fredrik O. Solem eller Hanne Skogli på email: service.customer.osl.no@freja.com.

  Utover dette henvises det til IFs generelle betingelser for transportforsikring.

  Hvordan kan vi hjelpe deg?

  Få et tilbud Kontakt oss

  LA OSS HJELPE DEG Å FINNE LØSNINGER FOR DINE BEHOV

  Trenger du transport for last på vei, sjø eller i luft, eller løsninger for mer krevende prosjekter? Videresending eller logistikkløsninger for din bedrift?

  Har du spørsmål eller kommentarer om våre tjenester? Er du interessert i virksomheten vår? Eller har du spørsmål om hvilke muligheter vi kan tilby?

  Fyll ut skjemaet og ta kontakt med oss!
   This site is protected by reCAPTCHA and the Google
   Privacy Policy and Terms of Service apply.