Fyll ut skjemaet, og vi vil kontakte deg med et tilbud


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Reklamasjon

  nb_NO

  Reklamasjon

  Dersom man opplever avvik med transporten er det viktig å reklamere. Hvis det ikke gjøres, vil man risikere å tape kravet sitt. Avvik er forhåpentligvis noe som hører til sjeldenhetene, og man kan fort bli usikker på hvordan man skal handle korrekt. Vi ønsker derfor å informere og gjøre gangen i reklamasjonssaker enklere for våre kunder.

  FREJA ønsker å bidra til at våre kunder, ved avvik, får reklamert korrekt og på en enkel måte. Vi har utarbeidet en veiledning som kan være til nytte ved reklamasjoner. Merk at veiledningen ikke er uttømmende. Reklamasjonsreglene er ikke like for alle typer avvik. Et viktig skille er at man noen ganger taper kravet ved for sen reklamasjon mens andre ganger har man en mulighet til å nå frem, men har bevisbyrden.

  Reklamasjonsregler har vi gjennom både NSAB § 27, vegfraktlovens § 40, sjølov, luftfartslov og logistikkavtalen samt vanlige vilkår som jernbaneselskaper har. Oppramsingen er ikke uttømmende.

  Vanligvis vil en reklamasjon gjelde skade, tap eller forsinkelse, men kan også gjelde andre avvik som for eksempel fortollingsfeil.

  I tillegg til å reklamere, anbefales at de som har en transportforsikring melder kravet til sitt forsikringsselskap. Forsikringen kan dekke mye mer enn det ansvar FREJA eventuelt har.

  Hvem kan reklamere?

  Det er den som er kunde av FREJA eller mottaker av varen som kan reklamere. Kravet kan imidlertid kun stilles av vår oppdragsgiver.

  Innholdet i en reklamasjon

  En reklamasjon skal være skriftlig. Den skal inneholde en spesifisering av hvilket oppdrag man mener ikke er utført på korrekt måte, hva som er avviket og ikke minst et varsel om at man vil kreve erstatning.

  Kravets størrelse er ikke nødvendig å angi og på reklamasjonstidspunktet er kravet vanligvis heller ikke klart. Så lenge man har reklamert i tide, kan kravet komme senere, men man må påse at kravet ikke blir foreldet.

  Ansvaret til FREJA

  FREJA har ansvar i tråd med NSAB som bygger på prinsippet i lover, konvensjoner og forsikringsmuligheter.

  NSAB er et avtaleverk inngått mellom speditørorganisasjonene i Norden og kundenes representanter som i Norge er NHO.

  FREJA har fritaksgrunner i tråd med NSAB, som for eksempel;

  • Force majeure
  • Feil av avsender
  • Mangelfull emballering
  • Godsets egen beskaffenhet eller gods som lett skades

  Begrensninger

  Dersom godset i den avvikende sendingen har høy verdi i forhold til vekt, vil FREJAs ansvar bli begrenset. Vanligvis enten 8,33 SDR eller 17 SDR pr kg. (ca. NOK 100/200 pr. kg). Ved forsinkelse er ansvaret begrenset til fraktbeløpet. Ved skriftlig tidsgaranterte transporter vil senere levering anses som forsinkelse. I andre tilfeller anses det ikke som forsinkelse før man har overskredet «rimelig tid». Uansett må det også oppstå et tap.

  Konsekvensskader/følgeskader dekkes uansett ikke.

  Mottakers ansvar

  En konsekvens av at man må reklamere raskt, er at mottakeren alltid har en undersøkelsesplikt og ved oppdagelse av avvik må huske å angi avviket på fraktbrevet eller som en merknad på POD. Dersom avviket oppdages senere, må man reklamere skriftlig raskest mulig og uten ugrunnet opphold.

  Ved synlige skader må man reklamere umiddelbart og ellers uten ugrunnet opphold.

  Vi i FREJA anbefaler i tillegg at våre kunder forsikrer sitt gods i eget forsikringsselskap eller gjennom FREJAs transportforsikring. Les mer om vår transportforsikring HER

  Dersom du har behov for å reklamere, kan du benytte vårt skjema nedenfor.

  Hvordan kan vi hjelpe deg?

  Kontakt oss Skjema reklamasjon

  Reklamasjon til FREJA Transport og Logistics AS

   Spesifisering av oppdraget


   Kravets størrelse er ikke nødvendig å angi på reklamasjonstidspunktet. Konsekvensskader/følgeskader dekkes ikke.

   Last opp dokumentasjon for kravet i form av bilder, signert fraktbrev / CMR fra mottak samt handelsfakturaen som dokumenterer den tapte eller skadde vares verdi
   This site is protected by reCAPTCHA and the Google
   Privacy Policy and Terms of Service apply.

   LA OSS HJELPE DEG Å FINNE LØSNINGER FOR DINE BEHOV

   Trenger du transport for last på vei, sjø eller i luft, eller løsninger for mer krevende prosjekter? Videresending eller logistikkløsninger for din bedrift?

   Har du spørsmål eller kommentarer om våre tjenester? Er du interessert i virksomheten vår? Eller har du spørsmål om hvilke muligheter vi kan tilby?

   Fyll ut skjemaet og ta kontakt med oss!
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google
    Privacy Policy and Terms of Service apply.