Fyll ut skjemaet, og vi vil kontakte deg med et tilbud


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and Terms of Service apply.

  nb_NO

  Nye Maut og ETS satser


  Vi er i en tid hvor bærekraft og miljøhensyn har blitt enda viktigere. Og vi har lenge sett en trend hvor myndighetene innfører transportavgifter for å regulere miljøpåvirkningen. De nye Maut-satsene i Tyskland har økt kraftig og det er innføres ETS på alle skip i EU/EØS.

  Tysk veiskatt (MAUT)

  Maut ble i sin tid innført for å finansiere vedlikeholdet av veier og infrastruktur, samt å redusere trafikktettheten og dens miljøpåvirkning i landet. Formålet med en slik skatt er for å sikre at de som bruker veiene bidrar økonomisk til vedlikehold, samt å redusere utslipp ved å differensiere satsene fordelaktig for lastebiler med mindre utslipp. Maut er rettet spesielt mot tunge kjøretøy og det må betales avgift avhengig av kjøretøyets vekt, utslippsklasse og hvor lenge de skal bruke veiene.  De nye Maut-satsene har økt med ca. 91 % i 2023 for EURO 6 motorer og det kommer til å ha en tydelig innvirkning i kostnadsbildet. Som eksempel koster en rundtur mellom Kiel og Stuttgart nå ca. kr. 3000 mer enn i fjor. De tyske myndighetene har dessuten varslet nok en økning til sommeren.

  Emission trading system (ETS) 2024

  De nye ETS satsene vil tre i kraft fra 01.01.2024, og er et system som er utviklet for å regulere utslipp av klimagasser. Den fungerer på den måten at den skal redusere klimagassutslipp ved å gi økonomiske insentiver til selskaper for å redusere sine utslipp. Denne typen system er spesielt knyttet til luftfart og maritim sektor.

  De nye retningslinjene for ETS vil ha en direkte påvirkning mot sjøfrakt og ferjer. Her må rederiene kjøpe utslippskvoter basert på utslippene de genererer. Denne endringen skal bidra til at transportbransjen skal fokusere på mer miljøvennlige transportmetoder og investere i teknologier som reduserer klimapåvirkningen.

  ETS kommer til å bli implementert gradvis, hvor fartøy må kompensere for 40% av utslippene i 2024, 70% i 2025, og 100% i 2026.