Fyll ut skjemaet, og vi vil kontakte deg med et tilbud


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and Terms of Service apply.

  nb_NO

  Kapasitetsforholdene under kontroll for FREJA


  FREJA har gjennomført flere kapasitetstiltak for å rette på utfordringene som har vært gjennomgående i transportbransjen de siste årene. Spesielt gledelig er det at en del av tiltakene våre har ført til at vi nå har redusert kapasitetstillegget på importfrakter med 70 % fra Europa. Også innen sjøfrakt ser de siste års kapasitetsutfordringer ut til å løsne, noe som gjenspeiler seg i betydelig lavere sjøfraktrater.

  Investerer i nye trailere og ny lagerkapasitet for å dekke stadig økende etterspørsel

  FREJA har gjennomført flere tiltak og får i årsskiftet inn 85 nye trailere, for å dekke vår stadig økende etterspørsel både i Norge og internasjonalt samt skifte av alle trailerne som nå passerer fem år. De nye trailerne er både skaptrailere med og uten sideåpning samt 2-temperatur thermotrailere med bommer og skillevegg.

  Den store investeringen skal sikre at kundene våre føler seg ekstra godt ivaretatt når det kommer til service i alle ledd også ved henting og levering. Både personell og materiale skal bidra til å gi en god helhetsfølelse og sikre kunden at vi håndterer sendingene deres på best mulig måte.

  Vi bruker i stor utstrekning miljøvennlige båtforbindelser, spesielt mellom Tyskland og Norge. På den måten bidrar vi ikke kun til miljøvennlige transportløsninger, ved å flytte store deler av trafikken til sjø, men også gjennom norske trekkvogner med EURO6-motor. I Norge benyttes dessuten norske sjåfører, med tariffestet lønn, som ivaretar HMS i Norge hos våre kunder på en god måte. Samtidig er det lokale og internasjonale sjåfører som håndterer mottak og levering på kontinentet.

  «Den stadige økende etterspørselen krever tiltak fra bransjen og for oss i FREJA er det kundenes behov som er viktigst og som bidrar til å styre vår utvikling.» – sier, Leif Haug, European Transport Solutions Director i FREJA Norge.

  I tillegg har FREJA i år utvidet lagerkapasiteten med nærmere 8000 m2 inne og rundt 3000 m2 utelager. Utvidelsen har ført til at kapasiteten ved alle våre lagre nå er tilfredsstillende god.

  Kapasiteten på fly- og sjøfrakter i stadig positiv endring

  Kapasiteten innen flyfrakt er relativt stabil, prisene har økt noe nå mot jul.

  Når det gjelder sjøfrakt har ratene rast betydelig det siste halvåret noe som naturlig nok har sammenheng med økende kapasitet. Vi råder imidlertid våre kunder fortsatt til å benytte våre sjøfrakt-løsninger med fast allokering for å sikre avgang på ønsket tidspunkt.

  «De siste månedene har det vært tilnærmet umulig for våre kunder å ha oversikt over gjeldende sjøfraktrater. For å gi et så godt prisbilde som mulig har vi sendt oppdaterte sjøfraktrater til våre faste kunder annenhver uke. Dersom ratene har blitt redusert mellom booking og til containeren er i sjøen, har kundene fått og får gleden av denne reduksjonen. Det ser for så vidt ut til å gå mot en utflating av ratene - noe vi allerede har merket.» sier Jan Bjørndal, Seafreight Manager, i FREJA Norge.