Fyll ut skjemaet, og vi vil kontakte deg med et tilbud


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and Terms of Service apply.

  nb_NO

  Import av jern- og stålprodukter


  FREJA har gått ut med bred informasjon om de nye restriksjonene mot Russland, som ble innført av Norge og EU som en følge av den russiske krigføringen i Ukraina.

  Det ble umiddelbart satt i verk undersøkelser med myndigheter og vår bransjeorganisasjon i NHO, om hva som skal til for å dokumentere at det ikke er innsatsvarer fra Russland i produktene. Vi fikk en avklaring som medførte ekstreme tiltak før vi kunne frigjøre slike produkter, noe som også medførte forsinkelser av mange sendinger. Påfølgende fikk også flere av våre kunder problemer, da mange avsendere ikke kunne bekrefte med sikkerhet at det ikke var russiske innsatsvarer i deres produkter.

  Utenriksdepartementet har i ettertid kommet med en endring som medfører at det aller meste av import, nå kan innføres uten slike erklæringer. Produkter som fritt kan omsettes mellom land i EU, trenger ikke lenger noen erklæring.

  Mer informasjon finnes på UDs egen hjemmeside. Her kommer et utdrag av den viktigste delen av den nye teksten:

  «Etter endringa i dag kan jern- og stålprodukt som fritt kan omsetjast mellom EU-landa, også bli kjøpt eller importert til Noreg. Ved import frå EU, er det heller ikkje nødvendig å dokumentere opphavet for jern- og stålinnsatsfaktorar brukt i omarbeiding av produktet i eit tredjeland. Endringa vil harmonisera praktiseringa av importføresegna med EU.»

   

  Eventuelle henvendelser og spørsmål kan rettes til deres kontaktperson hos oss.