Fyll ut skjemaet, og vi vil kontakte deg med et tilbud


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and Terms of Service apply.

  nb_NO

  FREJA som husspeditør


  Ved å velge FREJA som husspeditør får du en dyktig samarbeidspartner som gir deg komplett oversikt over dine tolldeklarasjoner, korrekt tollbehandling, rett avgiftsberegning, rådgivning, samt ett enkelt kontaktledd med høy kompetanse. Ved å signere en Husspeditørerklæring hos FREJA vil alle dine tollekspederinger samles på ett sted.

  Etter at flere av våre kunder etterspurte oss om kurs har FREJA, sammen med vår ansatt-advokat Tom Rune Nilsen, i høst gjennomført flere kundemøter og vederlagsfrie kurs angående INCOTERMS 2020 og Digitoll. Tom Rune er FREJAS Legal Advisor, og  blant annet tidligere vært Adm. Direktør i NHO Logistikk og Transport, og juridisk leder i Tollvesenet.

  FREJA holder kundemøter om INCOTERMS 2020

  INCOTERMS 2020 er et verktøy som dekker en del av avtaleforholdet mellom en selger og en kjøper, og spesielt knyttet til transporten mellom de to partene. INCOTERMS 2020 definerer hvem av partene som skal betale kostnadene, eller om transportkostnadene skal deles dem imellom. I tillegg definerer INCOTERMS 2020 både hvilke plikter og risikoer som finner sted gjennom transporten. FREJA som husspeditør forteller dermed hvilke rettigheter og forsikringsmuligheter parten som tar risikoen, har. På kurset ble det gitt mange gode eksempler og vi tok opp hvilke utfordringer kundene kan møte, med gode eksempler.

  DIGITOLL: En kommende revolusjon

  DIGITOLL er et nytt system som tar hånd om tollprosedyrer, og Tollvesenet har målsetning om at det skal tre i kraft 1. april 2025. I motsetning til slik vi gjør det i dag ved at alle dokumenter og opplysninger har en fortollingsfrist på 10 dager etter innførselen, vil det nye DIGITOLL-systemet ha en frist på to timer før grensepasseringen. Dette gjør at vi nå må samarbeide med fører av det utøvende transportmiddelet, andre speditører, avsendere, og ikke minst våre kunder, for oppfylle de nye pliktene.

  FREJA er pilot på denne nye prosedyren, og samarbeider tett med Tolletaten, bransjeorganisasjoner og andre speditører som bruker store ressurser på saken. FREJA har derfor vært i Larvik, Oslo, Stavanger, Kristiansand, og Bergen for å gjennomføre disse kursene, og har fått gode og relevante tilbakemeldinger fra de kundene som deltok.

  Vinteren 2024 kommer den siste høringen fra Tolletaten hvor det forventes at alle detaljer skal være på plass. Vi planlegger derfor nye kurs i 2024 hvor vi også planlegger å ha med et annet tema.

  Til våre kunder som fortsatt ikke har hatt en av disse kursene kan melde sin interesse til oss og vi vil stille opp så langt vi har kapasitet. Vi håper at enda flere ønsker å ta del i disse kursene, og for deres egne bedrifter vil det være viktig å vite hva dere selv må forberede og hvordan samarbeidet mellom selger/kjøper og dere/speditøren må være.