Fyll ut skjemaet, og vi vil kontakte deg med et tilbud


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and Terms of Service apply.

  nb_NO

  FREJA nyhetsbrev Q1 2024


  Kjære kunde og samarbeidspartner

  Påsken er rett rundt hjørnet og vi ser alle sammen fram til noen dager med hygge, rekreasjon og påsketradisjoner med venner og familie.

  Vi holder åpent som normalt 25. og 26. mars og fram til kl. 13.00 onsdag 27. mars. Vi minner om at vi i påsken har noe endrede avgangstider og oppfordrer derfor til å ta kontakt med oss dersom du har sendinger som haster.

  FREJA jobber iherdig med å forberede oss og våre relasjoner ifm endringene i den nye tolloven som skal være klar fra 1. april 2025. FREJA er med i tollmyndighetens ressursgruppe for å finne gode løsninger på hvordan arbeidet skal utføres, slik at det nye systemet får en så myk overgang som mulig.
  Les mer 

  FREJA har også gleden av å informere om at Dovrebanen endelig åpnes igjen i mai 2024, etter at uværet «Hans» i august i fjor forårsaket store ødeleggelser på banen. Onrail gjenåpner samtidig Åndalsnes-ruten og har nå satt ytterligere fokus på bærekraft med det nye hybridlokomotivet, EuroDall.
  Les mer

  FREJA Group stilte som en sterk delegasjon under WCA konferansen i Dubai fra 24. februar til 2. mars 2024 med representanter fra mange FREJA land. WCA konferansen samler hele verdens transport- og logistikkindustri for å dele innsikt og utforske nye muligheter. Konferansen bidrar til å styrke både nye og eksisterende partnerforhold, og legge til rette for fremtidig suksess, sammen.
  Les mer

  FREJA Sverige har økt sin lagerkapasitet og vokst ut av det gamle logistikksenteret. Vi fortsetter veksten i Jönköping, og er stolte av vårt splitter nye logistikksenter som snart er ferdigbygget. Våre kunder i Norge vil nok også merke en styrket trafikk til og fra Sverige.
  Les mer

  Vi går en spennende vår i møte på flere måter, men først skal vi alle ha noen velfortjente fridager i påsken.

  Har du spørsmål så er det selvsagt bare å ta kontakt med oss.

  Vi i FREJA ønsker deg en riktig fin påske!

  Kjell-Arne Eloranta
  Managing Director Norway
  +47 22 07 51 00
  +47 917 28 867
  kae@freja.com

  Digitoll

  Tollmyndighetens arbeid, inkludert informasjon og samarbeid med speditørbransjen, er nå i avslutningsfasen. Tollmyndighetene holder fortsatt fast ved at retten til å deklarere etter grensepassering (den såkalte 10-dagersregelen), skal opphøre 1. april 2025.

   

  Tollmyndighetene har sendt ut et 4. høringsnotat. Notatet er omfattende, og det gjennomgår en rekke praktiske forhold som for eksempel samarbeidet mellom EU/Sverige, jernbane-, fly- og båtsendinger. Hittil har man kun tatt utgangspunktet i sendinger med bil. Selv om datoen for overgangen er satt til 1. april 2025, har tollmyndighetene systemer som gjør at vi allerede kan teste Digitoll. Men dessverre må mye bearbeides før systemene kan fungere etter sin hensikt.

  FREJA er med i tollmyndighetenes ressursgruppe som også inkluderer en gruppe speditører. Gruppen utfører tester, deler erfaringer og jobber sammen for å finne gode løsninger for samarbeidet med speditørbransjen. Vi har frem til nå funnet løsninger for hvordan man skal håndtere sendinger der flere parter er involvert, og utvikling av et IT-system som gjør dette mulig, er svært viktig. Det har allerede blitt gjort en rekke praktiske tester med deklarering av bilforsendelser, også biler som har varer tilhørende flere forskjellige kunder, før grensepassering. Alle test-bilene har fått grønt lys ved grensepassering og dermed sluppet å fremlegge dokumentasjon manuelt. Det vil si at tollmyndighetene har hatt full dokumentkontroll i forkant. Det har heller ikke vært behov for stikkprøvekontroller.

  Vi opplever at våre kunder har en varierende grad av kunnskap om hva som kreves fra 1. april 2025, og det er ikke alle som har fått med seg at alle opplysninger og dokumenter knyttet til tolldeklarasjoner må være ansvarlig speditør i hende før grensepassering. Det er derfor viktig at dere samarbeider med eksportørene for å sikre at all data og all dokumentasjon er klart før avgang.

  Finner løsning også for eksport

  Vi har etterlyst tilsvarende løsning for digital eksportklarering av varer ut av EU som den vi nå har på plass for import.

  «Dersom man fortsatt må legge frem papirdokumenter for eksport, vil dette være ekstra tungvint. Det virker som om tollmyndighetene nå har kommet langt sammen med den svenske tollen, som hevder at en digital løsning for håndtering av eksportklarering vil være på plass innen oktober 2024.» Sier Tom Rune Nilsen, advokat og tollekspert i FREJA Norge.

  Hold dere oppdatert

  Vi i FREJA har tilbudt våre kunder å holde kurs om dette viktige temaet, og mange har vist stor interesse for intern kursing av egne ansatte og hatt stort utbytte av dette. Vi planlegger å holde nye kurs i løpet av året, så ta kontakt dersom dere ønsker å forhåndsmelde deres interesse. I tillegg informerer vi i FREJA også alle våre samarbeidspartnere – FREJA sine avdelinger i andre land, våre agenter, og transportører.

  Ta kontakt med oss for spørsmål om Digitoll.

  Tom Rune Nilsen
  Attorney at Law Norway

  +47 916 44 006
  trn@freja.com

  Lars Bemer
  Manager Customs Clearance, IT & QMS Norway
  +47 22 07 50 30
  +47 928 31 233
  lbe@freja.com

  Gjenåpningen av Dovrebanen

  Gjenåpningen av Dovrebanen etter nedstengningen forårsaket av uværet «Hans» markerer en betydelig milepæl for transportsektoren i Norge. Med nyheten om at OnRail nå gjenåpner ruten mellom Oslo og Åndalsnes , rettes fokuset mot fremtidens bærekraftige transportløsninger. Denne utviklingen vil ikke bare styrke godsforbindelsen til Åndalsnes, men også bidra til å redusere CO2-utslippene og forbedre effektiviteten i fraktoperasjonene langs Raumabanen.

   

  Vi gleder oss over nyheten om gjenåpningen av Dovrebanen i mai 2024, etter den lange nedstengningen forårsaket av uværet «Hans». Den ødelagte Randklev-broen på Ringebu har skapt både bekymringer og utfordringer hos FREJA, som daglig sender et betydelig antall trailere langs denne viktige strekningen. Uværet forårsaket ikke bare store skader på infrastrukturen, men det førte også til store forsinkelser og omkjøringer for transportoperatørene.

  For våre kunder betyr det en mer effektiv og pålitelig fraktløsning som vil bidra til å øke produktiviteten og samtidig redusere kostnadene. Overgangen fra veitransport til jernbane representerer en betydelig miljøgevinst. Vi estimerer at vi vil spare rundt 330 tonn CO2-utslipp årlig ved å legge om til jernbanetransport på denne strekningen alene. Dette understreker vår forpliktelse til bærekraftig logistikk og bidrar til å redusere vårt karbonavtrykk.

  Når det gjelder togtrafikken til Åndalsnes, vil det norske jernbaneselskapet, Onrail AS, gjenopprette Åndalsnes-ruten så snart Bane NOR gir det grønne lyset. Med det nye hybridlokomotivet EuroDual representerer ruten det nyeste innen jernbaneteknologi. Med fokus på høy driftssikkerhet, stor lastekapasitet, hurtig levering og rekordlavt utslipp, er dette lokomotivet et symbol på fremtidens bærekraftige transportløsninger.

  «Dette vil ikke bare styrke godsforbindelsen til Åndalsnes, men det vil også bidra til å forbedre effektiviteten og påliteligheten til fraktoperasjonene langs Raumabanen.» sier, Stein Arve Waagan, Daglig leder i FREJA Ålesund.

  Gjenåpningen av Dovrebanen er et viktig skritt for å fremme utvikling og legge grunnlaget for en mer effektiv og pålitelig godstransport i fremtiden. Vi ser frem til å fortsette vårt samarbeid med jernbaneoperatører som Onrail og Bane NOR for å sikre en sømløs og bærekraftig fraktløsning for våre kunder langs Dovrebanen og Raumabanen.

  Lars Bemer
  Manager Customs Clearance, IT & QMS Norway
  +47 22 07 50 30
  +47 928 31 233
  lbe@freja.com

  Stein Arve Waagan
  Region Director North-West Norway
  +47 22 07 50 00
  +47 908 46 634
  saw@freja.com

  Transport- og Logistikkonferanse i Dubai

  Over 4500 delegater fra verdens transport- og logistikkindustri samlet seg i Dubai for en uke med samhandling. For FREJA ble konferansen en perfekt plattform for å styrke forretningsforbindelser, men også en mulighet til å dyrke lagånd og utforske nye muligheter. Gjennom en intens uke med møter og konferanser ble FREJAs forhold til nye og eksisterende partnere styrket og veien mot fremtidig suksess ble lagt.

   

  FREJA Transport & Logistics har også i år hatt gleden av å delta på den årlige WCA konferansen. Konferansen ble holdt i Dubai fra 24. februar til 2. mars. På konferansen hadde vi med representanter fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, og Kina. Med over 4500 delegater til stede, var denne konferansen den største i WCA’s historie, og den ga en unik plattform for agenter fra hele verden til å samles, dele innsikt og utforske nye muligheter.

  For FREJA representerte denne konferansen en unik mulighet til å styrke eksisterende partnerskap og etablere nye. Våre representanter i FREJA Group har vært aktivt engasjert og gjennomførte utrolige 250 en-til-en møter med både nye og eksisterende partnere. Vi har diskutert strategier, utforsket samarbeidsmuligheter og delt bransjeinnsikt med kolleger på tvers av globale grenser. I tillegg inneholder konferansen også et omfattende program med foredrag og seminarer ledet av bransjeeksperter.

  «Det er ekstremt motiverende å tilbringe en hel uke sammen med mine dyktige kollegaer fra hele FREJA Group, ikke minst må jeg understreke viktigheten av å jobbe sammen som et globalt team for å oppnå felles mål og spille på hverandres engasjement.» sier Petter Lossius.

  Det var ikke bare forretningsforbindelser og partnerskap som ble dyrket under WCA-konferansen. De årlige WCA konferansene er en viktig  arena for FREJA i forbindelse med å vise vår styrke som et dyktig team på tvers av alle FREJA landene.

  Jan Bjørndal oppsummerer; «WCA-konferansen i Dubai har vært en uke fylt med gode samtaler, ny informasjon, positivitet og ikke minst muligheten til å dele vår egen kunnskap og erfaring.»

  Petter Lossius
  Manager Air Freight Norway
  +47 22 07 50 31
  +47 410 34 052
  pel@freja.com

  Jan Bjørndal
  Region Director South Norway / Seafreight Manager
  +47 38 90 94 04
  +47 918 58 034
  jbd@freja.com

  Nytt logistikksenter i Jönköping

  FREJA utvider sin lagerkapasitet med et nytt logistikksenter i Jönköping. Beslutningen om å utvide kommer som et resultat av FREJAs vekst i regionen, med Jönköping som et strategisk knutepunkt i Sverige.

   

  FREJA bygger et nytt logistikksenter i Jönköping, som er et sentralt knutepunkt i Sverige for vår virksomhet. Økningen i volum i regionen har ført til at vi har vokst ut av vår nåværende eiendom.

  Den nesten 20 000 kvadratmeter store bygningen vil bli miljøsertifisert i henhold til Miljöbyggnad – Sweden Green Building Council og forventes å stå ferdig 1. mai i år. Forholdene er ideelle for effektiv håndtering av varer og lagerhold, samt videre transport til alle nordiske og europeiske land med lokale distribusjonstjenester ved at vi under samme tak har både terminal og lagervirksomhet med umiddelbar tilgang til et nettverk med sene avganger til hele Sverige, Finland, Danmark, Norge og Baltikum. Det er også meget gode forbindelser til kontinentet i samme løsning. Dette reduserer skaderisiko og transittiden for varer som skal videredistribueres.

  «Vi er stolte over det nye logistikksenteret i Jönköping og forventer ytterlige vekstmuligheter for FREJA i regionen. Samtidig vil også våre kunder i Norge merke en styrket trafikk med positive endringer i infrastrukturen på sendinger til og fra Sverige.» sier Tove Skjennum Johnsen, Area Sales Manager Pharma & Logistics Solutions i FREJA Norge.

  Investeringen fører til at vi også kan tilby våre norske kunder lager i Sverige.

  Ta gjerne kontakt med oss for å få mer informasjon og utforske hvilke løsninger vi kan tilby din bedrift når vi tar i bruk våre nye lokaler.

  Tove Skjennum Johnsen
  Area Sales Manager Pharma & Logistics Solutions Norway
  +47 22 07 50 59
  +47 902 97 440
  tso@freja.com