Fyll ut skjemaet, og vi vil kontakte deg med et tilbud


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and Terms of Service apply.

  nb_NO

  FREJA Nyhetsbrev – December 2016


  Julehilsen fra FREJA Transport & Logistics

  Både julen og et nytt spennende år nærmer seg og vi i FREJA vil takke våre kunder for et godt samarbeid i 2016. FREJA har også i år hatt en sterk vekst til tross for krevende markedsforhold spesielt på Sør- og Vestlandet. Vi har etablert oss i Polen og Kina, og tilegnet oss kompetanse innenfor prosjekttransporter. For å imøtekomme krav til effektivitet, har vi investert i ytterligere moderne digitaliserte løsninger. Det viktigste er likevel vårt servicenivå, og for å opprettholde dette i takt med veksten, er vår erfarne stab utvidet og trailerparken har vokst med mer enn 100 enheter. Vår satsning innenfor thermo-transporter med mat og medisiner har vært en suksess, og vi har foran 2017 vært tidlig ute med å finne effektive løsninger på den nye momsordningen for å forenkle hverdagen for våre kunder. FREJA vil gjerne være din logistikkpartner både i dag og inn i fremtiden!

  Med ønske om en riktig god jul og et effektivt og suksessfullt 2017!

  Kjell-Arne Eloranta
  Managing Director
  Telefon: +47 22 07 51 00
  Mobil: +47 917 28867


  Kundene velger forenklet løsning i 2017

  FREJA lanserte allerede i oktober vår løsning på de nye utfordringene som følger endringen i importmoms fra nyttår - vi vil forenkle hverdagen for bedrifter med internasjonal handel.

  Som kjent har myndighetene endret tolldeklarasjonen og systemet for innrapportering og oppkreving av innførselsmoms. Tollen og eventuelle særavgifter skal fortsatt deklareres og betales kontant eller via tollkreditten, mens momsen inngår i den ordinære momsinnkrevingen, som neste år altså vil benevnes som Skattemelding. Se linker under.

  Vår løsning om å samle fortollingene hos oss gjennom en Husspeditøravtale, har blitt godt tatt imot. Ikke minst hos økonomiansvarlige hos våre kunder. I prinsippet har vi videreutviklet en god og gammel løsning med tett kundeoppfølging, og kombinert den med vår moderne tids krav til digitaliserte og effektive prosesser. De kundene som kun velger å motta den stipulerte momsen sammen med momsgrunnlaget, velger å gjøre en total konsolidering selv, mens de kundene som samler fortollingene hos FREJA, får denne oversikten automatisk gjennom vår månedlige dynamiske rapport. Da blir det enklere å unngå de nye tvangsmulktene som myndighetene også innfører i 2017, se link under.

  FREJA tilbyr fra 1. januar våre kunder dessuten et komplett elektronisk tollarkiv. Tolldokumentasjon skal oppbevares for kontroll i 10 år, og en digitalisert løsning på dette vil kunne forenkle hverdagen ytterligere med en liten og enkel investering.

  Se linker under, og ta kontakt for ytterligere informasjon om hvordan vi kan forenkle hverdagen din!

  Asbjørn Steen
  Area Sales Manager Oslo
  Telefon: +47 22 07 50 00
  Mobil: +47 918 83877


  FREJA blir en viktigere del av kundenes leveringskjede

  Gjennom vårt verdensomspennende nettverk av egne kontorer, nå også i Kina og Polen, samt allianser med bred kompetanse innenfor toll-, sjø-, fly-, bil- og prosjekttransport, velger flere kunder å støtte seg til de tjenestene som FREJA tilbyr.

  FREJA leverer egne tjenester innenfor lagring, ompakking og kvaliteskontroll, og dette forenkler hverdagen til de av våre kunder som ønsker å redusere egen administrasjon og risiko med variable kostnader i hele leveringskjeden. Vårt validerte lagerstyringssystem og elektronisk integrasjon gir kundene full kontroll, og en effektiv leveringskjede med reduserte feilkilder.


  FREJA medlem av europeisk transport- og logistikknettverket System Alliance Europe

  FREJA ble i år partner i det europeiske stykkgodssamarbeidet System Alliance Europe for å styrke kvaliteten og samarbeidet med våre partnere i Europa.

  System Alliance Europe er et samarbeide mellom ledende, europeiske transportvirksomheter og er trendsettende rundt prosessoptimalisering og produktutvikling med særlig fokus på kvalitet og kundenes individuelle krav og behov.

  System Alliance Europe ble etablert i 2005 og samarbeidet har utviklet seg løpende. I dag består nettverket av 61 høyt effektive partnere med totalt 201 kontorer i 32 europeiske land.

  Kjernekompetansen i samarbeidet er transport av stykkgods, men produktspekteret, som partnerne tilbyr utover dette, inneholder omfattende logistikkløsninger til alle behov.

  FREJA har med dette en førsteklasses stykkgodsservice i Europa i samarbeide med de sterkeste og mest pålitelige lokale partnerne. Vi er nå også knyttet sammen med disse partnerne gjennom et unikt nettverk med dekning i hele Europa og en felles IT-plattform uten sidestykke. Til å betjene stykkgods, og større sendinger har vi ca. 1600 GPS-overvåkede trailere, herunder også thermo-trailere til både medisiner (GDP-standard) og andre temperaturkrevende produkter.

  La FREJA ta seg av dine transportbehov til og fra Europa; de vil være i sikre hender underveis og levert i tide. Ta kontakt med oss for tilbud.

  For ytterligere informasjon er du velkommen til i å kontakte:

  Leif Haug
  Operational Manager Europe
  Telefon: +47 22 07 50 25
  Mobil: +47 974 03900

  Jan Håvard Hatteland
  Region Director South-West
  Telefon: +47 52 91 23 03
  Mobil: +47 915 47477

  Jan Bjørndal
  Region Director South
  Telefon: +47 38 90 94 04
  Mobil: +47 918 58034