Fyll ut skjemaet, og vi vil kontakte deg med et tilbud


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and Terms of Service apply.

  nb_NO

  Eksportrestriksjoner mot Russland og Belarus


  Read in English

  EU har vedtatt en ny sanksjonspakke mot Russland som Norge har sluttet seg til. Bakgrunnen er Russlands folkerettsstridige krig mot Ukraina. 24. februar var det ett år siden Russland gjennomførte en fullskala invasjon i Ukraina og 9 år siden begynnelsen på Russlands illegale invasjon og okkupering av Ukrainsk territorium. 

  De nye eksportrestriksjoner har fokus på transport og logistikk samtidig som alle tidligere restriksjoner også er videreført.

  Ettersom USA i tillegg har sine restriksjoner, må vi også forholde oss innenfor de rammer som de har bestemmelser om.

  Tanken bak restriksjonene er at alt som kan være til hjelp for Russland i deres krigføring er forbudt. Forbudet tolkes av myndighetene meget vidt og derfor er nok tilnærmet alle varer underlagt restriksjonene.

   

  Transitt med bil eller tog gjennom Russland er også forbudt

  Selv om sendingen har en destinasjon som ikke er Russland eller Belarus, vil omdirigering eller videresending også være forbudt og vi er forpliktet til å fange opp slike avvik.

  Restriksjonene rammer altså både eksportører og transportører. For eksempel fikk en stor transportør nylig en klekkelig bot for at en sending de hadde, og som ble sendt til Frankrike, til slutt endte opp i Russland. Det hjalp ikke at transportøren var i aktsom god tro.

  Ettersom vi også har et ansvar for å sikre oss mot videreforsendelse til Russland eller Belarus må våre kunder faktisk vurdere om det er fare for at varer ender opp i Russland. I slike tilfeller bør man sørge for at mottaker bekrefter at varene ikke blir videresendt.

   

  Avsenders ansvar

  FREJA vil ikke spørre våre kunder så lenge vi ser at varene har leveringssted i EU. Vi forutsetter at denne kundeinformasjonen er tilstrekkelig informasjon slik at dere sikrer at sendingene ikke er underlagt restriksjoner.

  Noen mottakerland bør man være spesielt obs på og alltid spørre mottakeren om at varene ikke skal til Russland eller Belarus. Eksempler på slike land er Georgia, Moldova, Tyrkia med flere.

  FREJA kommer til også å være ekstra aktpågivende om vi får sendinger til slike land og forbeholder oss retten til spørre.

  Merk også at reaksjoner mot brudd kan bli ekstremt høye bøter/gebyrer som kan ramme dere direkte eller FREJA som transportør.

  I henhold til NSAB § 26 vil en reaksjon mot oss medføre et regresskrav mot den kunden som står bak oppdraget. FREJA skal holdes skadesløse.

   

  Nærmere regler om å søke lisenser og om eksportrestriksjoner finner dere på disse linker:

  Tolletaten.no: Import og eksportrestriksjoner mot Russland

  Regjeringen.no: Eksportkontroll og sanksjoner

  Man kan også finne mer om EUs foreløpig ti sanksjonspakker på nettet.

   

  Ikke nøl med å kontakte oss dersom du er i tvil eller har spørsmål til disse restriksjonene. FREJA vil være meget takknemlig for tilbakemeldinger om dette tema og eventuelle tips som kan være nyttige.

  Denne informasjonen er også sendt alle våre kunder per epost.