Fyll ut skjemaet, og vi vil kontakte deg med et tilbud


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and Terms of Service apply.

  nb_NO

  Avvikling av direktekjøring av ufortollet gods


  Direktekjøring av ufortollet gods er en ordning som går langt tilbake i tid og som logistisk sett har vært den smidigste måten å håndtere innfortolling av gods til Norge. Direktekjøringsordningen strider imidlertid mot hovedprinsippene for fortolling, og det er nærmest utrolig at vi i dag kan innføre varer til Norge uten at Tolletaten har kjennskap til vareførselen. Tolletaten varsler at ordningen ønskes avviklet neste år. 

  Bortfall av direktekjøringsordningen vil kanskje være den viktigste utfordringen for internasjonal vareførsel de nærmeste årene og vil kreve nye rutiner både av eksportør, importør, logistikkbedrift/speditør og Tolletaten.

  Selve direktekjøringsordningen er en ordning som først ble iverksatt på Fornebu. Her fikk man tillatelse til å direktekjøre flygods før fortolling i et nærområde. Grensen var i første omgang Lier utenfor Drammen, men etter hvert ble direktekjøring en landsomfattende ordning. Gjennom dagens ordning er fristen til å fortolle 10 dager regnet fra godsregistreringsdagen. Ordningen er effektiv da den ikke innebærer hindringer med leveringstiden og er samtidig smidig og gir vår bransje mulighet til å disponere medarbeiderne på en effektiv måte.

  Varsler om endring av dagens system

  Tolletaten har gjort mange forsøk på å få avviklet direktekjøringsordningen. Men hittil har man ikke hatt praktiske alternativer og det gamle systemet har fortsatt.

  For noen år siden varslet Tolletaten oss i transportbransjen at de nå vil endre systemet og sammen jobber vi mot en løsning som både er i tråd med hovedprinsippene for fortolling og som ikke hindrer vareflyten.

  Samarbeid om nye løsninger

  Det nye prinsippet er at manifest, tolldeklarering og relaterte dokumenter skal være tilsendt tolletaten før grensepassering ved import og at retten til å vente i 10 dager med fortolling bortfaller.

  Selv om vi får dokumenter på plass, er tollfaget komplisert og krever mye kompetanse. Alle tollopplysninger man plikter å ha før varene kan frigis til fri bruk i Norge skal være korrekte.

  Utfordringen er at ordningen må kunne praktiseres i alle ledd av transportkjeden, og at den tar hensyn til uforutsette hendelser og variabler. Videre må ordningen ivareta muligheten til å følge regelverket etter boken uten at det fordyrer, forsinker eller ansvarliggjør importører eller speditører uten at man får en reell mulighet til å ivareta de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

  Per i dag vil den fremtidige løsningen, slik den er lagt frem for næringslivet i Norge, kreve betydelige endringer og innebærer store kostnader gjennom bl.a. utvidet arbeidstid gjennom kveld, natt og helg. Det vil også være krevende å ha rett spesialkompetanse tilgjengelig til rett tid, uten denne vil kvaliteten stå i fare for å svekkes.

  Foreløpig er vår oppfordring til våre kunder å sette seg inn i hvilke regler som gjelder for fortolling av sine egne varer. Ta kontakt med oss i FREJA dersom du trenger mer informasjon om fortolling og fortollingstjenester. Se også mer informasjon på våre hjemmesider HER

  Tidlig i gang med ekspressklarering

  FREJA var blant de fire utvalgte pilotbedriftene som først fikk teste den nye ekspressklareringen allerede i 2020. Ekspressklarering er en heldigital og automatisert grensepasseringsløsning som fortsatt testes ut ved Svinesund tollsted nettopp med tanke på fremtidig avvikling av dagens direktekjøringsordning. Les mer HER